θα πρέπει επίσης να λειτουργεί και σαν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας, ώστε να μπορεί να ειδοποιήσει σε περίπτωση κάποιας έκτακτης ανάγκης (παραβίαση, διακοπή ρεύματος, βανδαλισμός κ.λπ.) με οποιονδήποτε τρόπο (sms, e-mail, ηχητική προειδοποίηση, προγραμματισμένη ενέργεια κ.ά.). Οι δύο παραπάνω εφαρμογές, δηλαδή μόνο επιτήρησης ή επιτήρησης & ασφάλειας, μπορούν να αποτελούν και κριτήρια διαφοροποίησης ανάμεσα σε συστήματα CCTV, που συναντάμε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις
Ο ορισμός ενός συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) σαν σύστημα επιτήρησης και ασφάλειας, είναι σημαντικός. Ένα σύστημα επιτήρησης έχει σαν βασικό σκοπό την παρακολούθηση ενός χώρου, με παράλληλη δυνατότητα καταγραφής των συμβάντων σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο, όπου ο χρήστης θα μπορεί να ανατρέξει όποτε χρειαστεί στα αρχεία για να εντοπίσει κάποιο συμβάν.

Ένα σύστημα ασφαλείας και επιτήρησης 16 καμερών με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω συστήματος WiFi και γραμμής ADSL, μέσα από ένα συγκεκριμένο έργο μπορεί να αναδείξει τη λειτουργικότητα των σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης και ασφάλειας.
Σε ορισμένες εφαρμογές, όμως, ένα σύστημα CCTV .