Δημοσθένους 162-164 Καλλιθέα  T.K 176 73
τηλ.-fax.:  210-9599442                6944430135
                                                        
          Χαράλαμπος Σ.  Κουλούρης
           Αδειούχος ηλεκτρολόγος
697-9599442