Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω για να συνδέσω τον αποκωδικοποιητή στην τηλεόρασή μου είναι τα εξής:1. Συνδέω το καλώδιο της κεραίας στην ειδική υποδοχή του αποκωδικοποιητή 

    2. Συνδέω με ένα ειδικό καλώδιο  τον αποκωδικοποιητή με την τηλεόρασή μου.

  α) Σύνδεση μέσω καλωδίου ειδικού τύπου SCART 

  β) Σύνδεση μέσω καλωδίου ειδικού τύπου RCA

  γ) Σύνδεση μέσω καλωδίων ειδικού τύπου HDMI3. Βάζω τον αποκωδικοποιητή στην πρίζα 

4. Βρίσκω στην τηλεόραση την είσοδο που έχω συνδέσει τον αποκωδικοποιητή, χρησιμοποιώντας το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης.
5. Συντονίζω τον αποκωδικοποιητή χρησιμοποιώντας το τηλεκοντρόλ του και αφού έχω διαβάσει τις οδηγίες του.
6. Από εδώ και πέρα, αλλάζω τα κανάλια με το τηλεκοντρόλ του αποκωδικοποιητή. Το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης το χρησιμοποιώ μόνο για να ανοίγω την τηλεόραση και να αυξομειώνω τον ήχο.