Είναι χρήσιμο να αποφασίζετε επακριβώς το σύστημα θυροτηλεφώνων ή θυροτηλεοράσεων που καλύπτει τις ανάγκες σας όταν η οικοδομή βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, ούτως ώστε να περαστεί η απαραίτητη καλωδίωση από τον ηλεκτρολόγο σας χωρίς προβλήματα..............