ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ

Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.

Σκοπός της κατασκευής της γείωσης είναι η προστασία των ανθρώπων από ηλεκτροπληξία εξ επαφής.
Ως γειωτής εγκαθίσταται ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) διαστάσεων 30x3,5 mm με πάχος επιψευδαργύρωσης 500gr/m2 εντός των θεμελίων του κτιρίου (θεμελιακή γείωση) προκειμένου να επιτευχθούν:
Χαμηλή τιμή αντίστασης γείωσης.
Αντοχή στο χρόνο από πλευρά διάβρωσης του γειωτή.
Ευκολία στη δημιουργία κύριων και συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων.
Χαμηλό κόστος έναντι άλλων συμβατικών γειωτών.

Μελλοντική χρήση του θεμελιακού γειωτή και ως γείωση αντικεραυνικής προστασίας
Στην περίπτωση αυτή (πρόβλεψη εγκατάστασης) απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη, η οποία θα εντάσσει (προσαρμόζει) τη γείωση της αντικεραυνικής προστασίας με την θεμελιακή γείωση.
ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΓΙΑ Υ.Δ.Ε & ΠΙΝΑΚΑ
Νέο ένσημο για την Υ.Δ.Ε με μοναδικό Πανελλαδικό αριθμό πρωτοκόλλου το οποίο συνοδεύεται από αυτοκόλλητο για τον Ηλεκτρικό Πίνακα.                           
Η Ομοσπονδία έχει εκδώσει  το νέο ένσημο που θα επικολλάτε στα πιστοποιητικά και  έχει τα παρακάτω νέα χαρακτηριστικά. Αποτελείται από δύο αυτοκόλλητα κομμάτια. Το μικρό κομμάτι το κολλάμε στο πιστοποιητικό όταν γίνεται η θεώρηση και το μεγάλο αφού το συμπληρώσεις εσύ συνάδελφε με τα στοιχεία σου, πρέπει να κολληθεί σε εμφανές σημείο, στον πίνακα της εγκατάστασης. Ένα πρόσθετο στοιχείο είναι ότι πρέπει να γραφτεί η ημερομηνία επανελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 της Υπουργ. Απόφ. Αρ. Φ 5 / 1816 / 88/27-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 470 / 5-3-2004). 

                        
Καλλιθέα   10/5/2011
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ Υ.Δ.Ε
Καλλιθεα Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2011

O Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας  & Ναυτιλίας κ. Σωκράτης Ξυνίδης, εξέδωσε Υπουργική Απόφαση η οποία παρατείνει την υποβολή της παλιάς Υ.Δ.Ε μέχρι και 31/10/2011, συνεπώς μέχρι και τις 31/10/2011 μπορούν να υποβάλλονται και η παλιά και η νέα Υ.Δ.Ε.

Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2011 )